مجله طب سنتی اسلام و ایران- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/14 | 
۸۸۶۴۵۵۱۳-۱۶ داخلی ۲۵۸ خانم پهلوان‌زاده و ۳۵۸ خانم دلداده‌مقدم
آدرس ایمیل:   
Traditionaljournalams.ac.ir
jiitm۸۹gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه مجله طب سنتی اسلام و ایران:
http://jiitm.ir/find.php?item=1.56.15.fa
برگشت به اصل مطلب