مجله طب سنتی اسلام و ایران- اهداف و زمینه‌ها
الگوی نگارش مقالات مجلّه‌ی طب سنّتی اسلام و ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
• هدف مجلّه
هدف این فصلنامه انتشار یافته‌ها و نتایج پژوهشی مطالعات مروری و مبتنی بر شواهد اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه‌های مختلف طب و داروسازی سنّتی اسلامی و ایرانی، تاریخ پزشکی ایران، حکمت و فلسفه و منطق می‌باشد.

 
• حیطۀ مقالات
انواع مقالات اصیل پژوهشی، مروری، نامه به سردبیر، دیدگاهی، سرمقاله و ... در زمینه‌‏های مرتبط با دانش طب و داروسازی سنتی، تاریخ پزشکی،حکمت و فلسفه و منطق 
 
• دامنۀ مقالات
حوزه‏‌های سبک زندگی سالم، توسعۀ علوم مختلف پزشکی، زندگینامه و بررسی و معرفی آثار علمی حکما و دانشمندان گذشته، حکمت و فلسفه و منطق، داروشناسی بومی، مطالعات تبیینی، مطالعات کیفی، ساخت و استانداردسازی داروهای سنتی و طبیعی، پزشکی مبتنی بر شواهد (مطالعات علوم پایه، in vitro،in vivo  و انواع مطالعات انسانی)، مطالعات تاریخ پزشکی و همچنین حوزه‏‌های فرهنگ و اخلاق و ... 
نشانی مطلب در وبگاه مجله طب سنتی اسلام و ایران:
http://jiitm.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب