مجله طب سنتی اسلام و ایران- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/10 | 
مدیر مسئول: دکتر سیّد علیرضا مرندی
سردبیر: دکتر علی‏ اکبر ولایتی

همکاران سردبیر: دکتر محمدرضا شمس اردکانی، دکتر علیرضا قنادی، دکتر عبدالعلی محقق ‏زاده، دکتر محمود مصدق، دکتر مسعود امانلو، دکتر مژگان تن ‏ساز

هیئت تحریریه:
دکتر سلیمان افشاری ‏پور، دکتر مجید امتیازی، دکتر مجید انوشیروانی، دکتر محسن پرویز، دکتر امیرحسین جمشیدی، دکتر رسول چوپانی، دکتر مهناز خانوی، دکتر محمود خدادوست، دکتر روجا رحیمی، دکتر حسین رضایی ‏زاده، دکتر آرمان زرگران، دکتر محمد غلامی فشارکی، دکتر محمدرضا فرتوک‏ زاده، دکتر فاطمه فرجادمند، آقای فرید قاسملو، دکتر روشنک قدس، دکتر مهرداد کریمی، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دکتر محسن ناصری، دکتر فرشته نوری، دکتر مهدی یوسفی.

هیئت مشاوران:
دکتر پیمان ادیبی، دکتر سید احمد امامی، دکتر غلامرضا امین، دکتر شهناز بهادری، دکتر ضیاءالدین تابعی، دکتر عباس حاجی‏ آخوندی، دکتر بهزاد ذوالفقاری، دکتر علی‏ محمد رنجبر، دکتر محمد ستایش، دکتر ناصر سیم ‏فروش، دکتر فریدون عزیزی، دکترسید محمدباقر فضل‏ جو، دکتر مصطفی قانعی، دکتر منصور کشاورز، دکتر محمدباقر مینایی، آقای اسماعیل ناظم، دکتر عبدالکریم وصال.
نشانی مطلب در وبگاه مجله طب سنتی اسلام و ایران:
http://jiitm.ir/find.php?item=1.41.17.fa
برگشت به اصل مطلب