:: دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1394 ) ::
جلد 6 شماره 4 صفحات 314-322 برگشت به فهرست نسخه ها
پیروی از رفتارهای سنتی بعد از زایمان و برخی عوامل مرتبط با آن در شهرستان گنبدکاووس
فاطمه عبدالهی، جمشید یزدانی چراتی*، سلما غزلچه
چکیده:   (3907 مشاهده)

سابقه و هدف: مادران دوران زایمان و پس از آن را در زمینه فرهنگی خاص خود، یعنی آداب و رسوم، باورهای فرهنگی، مذهبی و ارزش‌های رایج حاکم بر جامعه تجربه می‌کنند. هدف از این مطالعه تعیین رفتارهای سنتی بعد زایمان و تأثیر مؤلفه‌های دموگرافیک، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی بر انجام آن است.

مواد و روش‌ها: مطالعۀ حاضر از نوع توصیفی بوده که در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان گنبد کاووس دو ماه بعد از زایمان (مرداد تا مهر1393)  انجام شده است (305 نمونه). ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصه‌های دموگرافیک، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سؤالات مربوط به رفتارهای سنتی دوره نفاس بود. پرسشنامه شامل چهار بخش: رفتارهای عمومی ، رفتارهای مادری ، رفتارهای تغذیه‌ای و رفتارهای مربوط به کودک بود. نظر مادر با پاسخ‌های بله یا خیر مشخص شده و در پایان مجموع نمرات (حداقل صفر حداکثر39) در سه سطح کم، متوسط و زیاد طبقه‌بندی شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمارتوصیفی شامل فراوانی، میانگین ، انحراف معیارو نیز آزمون‌های کای دوو آزمون رگرسیون لجستیک توصیف و تحلیل شد.

یافته ها: از 305 مادر مورد بررسی، اکثر آنان چندزا (80/62) با میانگین سنی 63/6±8/26 سال بودند. میانگین مجموع رفتارهای سنتی در نمونه‌های مورد مطالعه 85/4 ±48/26 (حداقل 12، حداکثر 35)  بود. 9/7 درصد زنان رفتارهای سنتی کم، 7/58 درصد متوسط و 4/33 درصد زیاد را گزارش کردند. آزمون ازمون لوجستیک چند طرفه نشان داد زنان با نژاد ترکمن که در خانواده‌های گسترده زندگی می‌کنند نسبت به زنان از دیگر قومیت‌ها که در خانواده‌های هسته‌ای زندگی می‌کنند از رفتارهای سنتی بیشتری پیروی می‌کنند.

نتیجه‌گیری:  نتایج نشان داد رفتارهای سنتی در دوران بعد زایمان به‌خصوص در زنان از قومیت ترکمن شایع است. این نتیجه تأیید می‌کند زنان  دوران بارداری و پس از زایمان را بر اساس عقاید، باورها و آداب و رسو م خود تجربه می‌کنند

واژه‌های کلیدی: طب سنتی ایران، داروی مفتّح، سدّه.
متن کامل [PDF 239 kb]   (837 دریافت)    
نوع مطالعه: اصيل پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۲ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها